Приєнуйтесь до нової кулінарної навчальної платформи від Picante Cooking  
When cooking becomes an obsession…

Публічна оферта

1.Загальні положення

1.1.Договір публічної оферти є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Попін Вікторії Олександрівни, яка зареєстрована в установленому чинним законодавством порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (дaлi - «Пpoдaвeць») на адресу будь-якої особи, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (дaлi - «Пoкупeць») укласти з Продавцем Договір купівлі-продажу Товарів дистанційним способом на умовах, що передбачені цією офертою, шляхом створення замовлення в Інтернет-магазині на веб-сайті https://picantecooking.com/ (далі – Інтернет-магазин).

1.2.Цей договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, і його умови однакові для всіх Покупців.

1.3.Викopиcтaння в будь-якoму виглядi веб-сайту Інтернет-магазину шляхом зaмoвлeнь тoвapiв, cтвopeння тa кopиcтувaння оcoбиcтим кaбiнeтoм, учacть в бoнуcниx пpoгpaмax, aкцiяx, зaпoвнeння зaявoк, фopм тощо oзнaчaє, щo Покупець oзнaйoмлeний з умoвaми Публiчнoї oфepти тa пpийняв (aкцeптувaв) її умoви в повному обсязі. Публiчнa oфepтa є oбoв'язкoвoю для викoнaння. У paзi нeзгoди Покупця з умoвaми цiєї Публiчнoї oфepти, кopиcтувaч пoвинeн утpимaтиcя вiд викopиcтaння caйту Інтернет-магазину.

1.4.Поняття і терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у значеннях, визначених чинним законодавством України.

2.Предмет договору

2.1.Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Покупця дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, Товар, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Товар та оплатити його ціну.

2.2.Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3.Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

2.4.Покупець використовує інформацію та технічні можливості веб-сайту Інтернет-магазину на власний ризик та без будь-яких гарантій від Продавця

3.Порядок оформлення замовлення

3.1.Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин, або за допомогою оператора Інтернет-магазину.

3.2.Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації.

3.3.Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на веб-сайті Інтернет-магазину як наявний.

3.4.При відсутності Товару на складі, Продавець або його представник зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону, через електронну пошту або іншим способом).

3.5.При відсутності Товару Покупець має право замінити його аналогічним Товаром, відмовитися від даного Товару, анулювати замовлення.

3.6.Зобов’язання Продавця передати Товар Покупцю виникають з моменту надіслання Покупцю підтвердження замовлення.

3.7.Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю або спеціалізованій організації для доставки Покупцеві.

3.8.Строки передачі Товару Покупцю погоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку та фіксуються в підтвердженні замовлення.

4.Вартість і порядок оплати замовлення

4.1.Ціна Товару вказується Продавцем і доступна на веб-сайті Інтернет-магазину.

4.2.Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціну на Товар. У випадку зміни ціни Товару, Продавець зобов'язується проінформувати про це Покупця.

4.3.Ціни в каталозі Інтернет-магазину вказані в гривнях за одиницю Товару.

4.4.Повна вартість замовлення складається з загальної вартості Товару, зазначеної в каталозі.

4.5.Вартість замовлених Товарів оплачується шляхом внесення попередньої оплати або оплати по факту, при отриманні замовлення.

4.6.Товари, замовлені Покупцем, оплачуються шляхом безготівкового або готівкового розрахунку при отриманні.

4.6.1.Оплата здійснюється через систему Liqpay, платіжними картками, через систему Приват24, платіжними картками через мобільний термінал або готівкою при отриманні товару у відділенні кур’єрської служби.

4.7.Вартість Товару, замовленого через Інтернет-магазин, не включає вартість доставки Товару на адресу Покупця.

4.8.Доставка Товару здійснюється виключно по території України на вказану Покупцем адресу на умовах:

4.8.1.кур’єрської доставки із залученням спеціалізованих служб доставки;

4.8.2.доставки до відділення спеціалізованої служби доставки;

4.8.3.шляхом самостійного отримання Покупцем Товару у точці видачі Товарів.

4.9.Плата за доставку Товару у точку видачі Товарів не стягується. Плата за доставку Товару іншим способом визначається відповідно до умов надання послуг служби доставки, залежно від діючих тарифів перевізника.

4.10.Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар у строки, погоджені Сторонами при оформленні замовлення.

4.11.При безготівковій формі оплати зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

4.12.У paзi, якщo зaмoвлeння aнульoвaнe Пoкупцeм aбo вiдxилeнe Пpoдaвцeм до моменту виконання замовлення, вapтicть Тoвapу пiдлягaє пoвepнeнню.

 

5.Права та обов’язки Сторін

5.1.Продавець має право:

5.1.1.в будь-який час вносити зміни в даний Договір, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товари), що пропонуються в Інтернет-магазині;

5.1.2.відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар;

5.1.3.здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;

5.1.4.призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (зокрема, але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;

5.1.5.вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

5.1.6.без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.

5.2.Продавець зобов’язаний:

5.2.1.надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;

5.2.2.передати Товар Покупцеві згідно умов Договору;

5.2.3.перевірити якість та кількість Товару при його передачі Покупцеві;

5.2.4.належним чином виконувати умови даного Договору.

5.3.Покупець має право:

5.3.1.робити замовлення в Інтернет-магазині;

5.3.2.у разі незгоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитись від покупки Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині, та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором;

5.3.3.звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;

5.3.4.вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;

5.3.5.інші права, передбачені чинним законодавством України

5.4.Покупець зобов’язаний:

5.4.1.до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованими Продавцем в Інтернет-магазині;

5.4.2.повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет-магазині шляхом внесення даних при реєстрації в Інтернет-магазині, або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет–магазину, та підтримувати їх актуальність;

5.4.3.своєчасно оплатити замовлений Товар;

5.4.4.належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред’явити документ, що посвідчує особу (особу, уповноважену на отримання Товару);

5.4.5.перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця;

5.4.6.не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації, третім особам, та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання;

5.4.7.належним чином виконувати умови даного Договору.

6.Порядок повернення Товару.

6.1.У разі придбання Товару неналежної якості Покупець має право на заміну Товару або повернення грошей при виявленні істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару.

6.2.Покупець має право протягом 14 днів, замінити Товар неналежної якості на аналогічний якісний Товар, повернувши бракований Товар продавцю.

6.2.1.Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, споживач має право одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого Товару. При поверненні грошей розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості Товару на момент його покупки.

6.3.Повернення Товару належної якості можливе виключно у відділенні кур'єрської служби при отриманні Товару.

6.4.Продавець може відмовити в заміні Товару або повернення грошей, в таких випадках:

6.4.1.Товар,  не має суттєвих недоліків і не відповідає умовам повернення.

6.4.2.з моменту придбання Товару пройшло більше 14 днів;

6.4.3.при перевірці якості Товару виявлені ознаки стороннього втручання, навмисного пошкодження Товару покупцем;

7.Авторські права

7.1.Веб-сайт Інтернет-магазину містить матеріали, Товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.

7.2.Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на веб-сайті Інтернет-магазину, є власністю Продавця. У разі, якщо авторство належить третій особі, про це зазначено на відповідній сторінці, що містить контент і графічні матеріали

7.3.Ніщо в даному Договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на об’єкти інтелектуальної власності.

7.4.Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет-магазині (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів веб-сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів веб-сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на веб-сайт Інтернет - магазину обов'язкове.

8.Відповідальність сторін

8.1.Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

8.2.Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, замовлених в Інтернет-магазині.

8.3.У разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього договору.

8.4.Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування тощо.

8.5.Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця, він може звернутися до Продавця по електронній пошті або іншим доступним способом.

8.6.Якщо спір неможливо вирішити за допомогою переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9.Захист персональних даних

9.1.Покупець, при реєстрації, зверненні до консультанта, використанні функцій зворотного зв'язку або оформленні замовлення в Інтернет-магазині, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» надає свою безумовну згоду Продавцю на збір і обробку особистих персональних даних. Ця згода діє протягом невизначеного терміну.

9.2.Покупцем надаються наступні персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти.

9.3.Вказані персональні дані надаються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин (придбання Товарів, забезпечення доставки поштових, кур’єрських відправлень), а також з метою реалізації інформаційно-сервісних послуг (розповсюдження інформаційних, рекламних, маркетингових повідомлень та спеціальних пропозицій будь-якими засобами зв’язку, включаючи SMS, електронну пошту, телефон і мобільні пристрої), відповідно Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про рекламу». Вказані персональні дані надаються Користувачем добровільно з наданням права безстрокового терміну зберігання та знищення.

9.4.Продавець має право інформацію про ip-адресу відвідувачів веб-сайту Інтернет-магазину та використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

9.5.Продавець бере на себе обов’язок не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем.

9.6.Продавець зобов’язаний видалити персональні дані Покупця за його письмовою вимогою.

10.Додаткові умови

10.1.Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

10.2.Продавець не несе відповідальність за дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.

10.3.Інтернет-магазином надаються сервіси, які тимчасово можуть бути частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

10.4.Реєструючись на веб-сайті Інтернет-магазину або оформлюючи замовлення без реєстрації, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

10.5.До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

10.6.Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.